یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی

حجم فایل : 442.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی شما دانش آموزان در سال گذشته تا طبقه ی میلیون اعداد را فرا گرفتید و با تمام محاسبات تا این طبقه آشنایی پیدا کردید .

حالا برای مرور و تکرار بیش تر و ورود به مباحث جدید کلاس پنجم تعدادی سوال را برای شما در نظر گرفته ایم
1- عدد 136و392و805را در نظر بگیرید.
به حروف بنویسید : هشتصدو پنج میلیون و سیصدو نود دو هزار و صدو سی و شش
کدام رقم کم ترین ارزش مکانی را دارد؟رقم 6 در یکی ها
کدام رقم بیش ترین ارزش مکانی را دارد؟رقم 8 در صدگان میلیون کم ترین رقم چه ارزش مکانی دارد؟0 در مرتبه ی دهگان میلیون
بیش ترین رقم چه ارزش مکانی دارد؟9 در دهگان هزار
اگر 2 واحد به یکان هزار اضافه شود،چه تغییری در عدد ایجاد می شود؟ 2 واحد به یکان هزار اضافه می شود یعنی 2000 تا اضافه می شود پس 136و394و805

کدام رقم 3 ارزش بیش تری دارد؟3 در صدگان هزار پایان...